Powstanie plan przeciwko chaotycznej zabudowie w rejonie ul. Macedońskiej

Published by Michał Drewnicki on

Rejon ulicy Macedońskiej jest zabudowywany w sposób niekontrolowany. Boimy się, że zieleń zniknie z naszego osiedla – napisał do mnie zaniepokojony mieszkaniec. Rzeczywiście, obszar między ulicami Nowosądecką, a Walerego Sławka, Trybuny Ludów i Łużycką pozostaje bez planu zagospodarowania. Wystosowałem interpelację do prezydenta w tej sprawie. Dzisiaj już wiemy z odpowiedzi na mój wniosek, że procedura jego przygotowania rozpocznie się w tym kwartale!

Otrzymałem informację od mieszkańców rejonu ulicy Macedońskiej w Krakowie, którzy obawiają się presji inwestycyjnej na terenach zielonych w ich okolicy. Ich obawa jest mocno uzasadniona ze względu na brak w tym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który mógłby ochronić przestrzeń istniejącego osiedla przed chaotyczną zabudową czy nadmiernym zagęszczeniem

– napisałem 21 stycznia w interpelacji do Prezydenta Jacka Majchrowskiego. Równocześnie zadałem kluczowe pytanie odnośnie planów urzędu rozwiązania tego problemu. Jedynym rozwiązaniem byłoby rozpoczęcie procedury przygotowywania planu, co zgodnie z prawem dzieje się w przypadku stworzenia tzw. analizy zasadności sporządzenia planu. To dokument, który określi zagrożenia dla obszaru, a także powie jakie powinny być jego dokładne granice.

Proszę o informację czy Pan Prezydent planuje przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru (…) Czy urząd przygotowuje lub przygotował analizę zasadności przystąpienia do MPZP?

Odpowiedź została przesłana 7 lutego. Możemy w niej wyczytać m.in.

Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa planuje w I półroczu 2022 roku opracować analizę zasadności przystąpienia dp sporządzenia planu miejscowego dla obszaru położonego na północ od ulicy Nowosądeckiej i ulicy Witosa.

W tej chwili w przygotowaniu jest 61 planów miejscowych, na co urząd zwraca uwagę.

Niemniej z uwagi na aktualnie prowadzonych 61 postępować planistycznych, kierowanie nowych projektów uchwał, inicjujących przystąpienie do sporządzenia planów miejscowych dla kolejnych obszarów Miasta jest uwarunkowane zakończeniem dotychczas prowadzonych prac planistycznych.

Oznacza to, że urząd nie chce tworzyć nowych dokumentów zanim niektóre plany nie zostają przyjęte. Jednakże w najbliższych miesiącach nowe plany zostaną przyjęte, co umożliwi przystąpienie do procedowania planu dla okolic Macedońskiej.

Jako radny pilotuję sprawę, w razie opóźnień złożę projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu. Na razie nie ma takiej potrzeby, gdyż przygotowana niebawem zostanie analiza zasadności, a projekt o przystąpieniu pojawi się z pewnością w tym roku. Z tej informacji mieszkańcy z pewnością są zadowoleni!

ZOBACZ PEŁNĄ TREŚĆ INTERPELACJI