Kim jestem? Co jest dla mnie ważne?

Nazywam się Michał Drewnicki. Urodziłem się 33 lata temu w Szpitalu Żeromskiego w Nowej Hucie. Od urodzenia mieszkam w Mistrzejowicach na os. Złotego Wieku. Moi rodzice przekazali mi bliskie naszemu sercu wartości: wiarę, szacunek do ludzi, odpowiedzialność i najważniejsze; miłość do rodziny: tej małej i tej dużej: Polski.

 • Troska o ludzi, przyrodę i nasz polski dom sprawiły, że jeszcze w czasie studiów, a skończyłem ochronę środowiska na AGH zostałem radnym dzielnicy. Pracowałem bardzo intensywnie tworząc innowacyjne projekty rozwojowe dla dzielnicy,
 • dlatego w 2012 roku wybraliście mnie w prestiżowym konkursie organizowanym przez Dziennik Polski na Najlepszego Radnego Nowej Huty.
 • Następnie dwa lata później na kanwie doświadczeń samorządowych napisałem książkę o kulisach krakowskiego samorządu.
 • Byłem inicjatorem plenerowych wydarzeń dla mieszkańcówpn. “Żywe Lekcje Historii”, które stały się najgłośniejszą imprezą historyczną w Nowej Hucie, inicjatorem skierowania niskopodłogowych tramwajów do Mistrzejowic i Nowej Huty, ale również inwestycji i remontów.
 • Równocześnie zostałem ekspertem Krakowskiego Parku Technologicznego (instytucji zajmującej się innowacjami, start-upami i SSE) w czasie warsztatów Smart Governance  i współtworzyłem niezwykle istotny, strategiczny dokument dot. Smart City (miasta inteligentnego) – SMART_KOM – wykorzystania innowacji w rozwoju Krakowa.
 • W 2014 roku zdecydowaliście, że będę pracował na rzecz całego Krakowa jako radny miasta. Zostałem wybrany jako najmłodszy radny całego Krakowa uzyskując 1684 głosy. Zająłem się rozwiązaniem tematów patodeweloperki, paraliżu miasta oraz konsultacji z mieszkańcami, punktując prezydenta Krakowai współrządzącą Platformę Obywatelską.
 • Zgłaszałem liczne projekty uchwał i interpelacje. Do najważniejszych należą uchwały o stworzeniu planów chroniących osiedla przed nadmierną zabudową, renowacji plenerowych dzieł sztuki, zobowiązania prezydenta Krakowa do jawności wydawanych przez niego kontrowersyjnych decyzji budowlanych, ale również w kwestii transportu, zamykania ulic i rozwoju komunikacji.
 • Bylem inicjatorem zwołania dwóch nadzwyczajnych sesji w sprawie przeciwko chaotycznej zabudowie i paraliżu komunikacyjnego Krakowa.
 • W 2017 roku zdobyłem tytuł Osobowość Roku w plebiscycie Dziennika Polskiego za aktywność i zaangażowanie w krakowskiej polityce.
 • W 2018 ponownie wybraliście mnie na funkcję Radnego Miasta Krakowa – uzyskałem wtedy rekordowy, najwyższy w historii wynik kandydata Prawa i Sprawiedliwości do Rady ponad 7200 głosów!
 • W związku z tym najpierw zostałem rekomendowany przez partię, a później głosami radnych zostałem Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa, którym jestem do dzisiaj (już 5 lat).
 • W 2022 roku otrzymałem Medal 40 lecia Polskiego Klubu Ekologicznego.

Mieszkańcy w każdej części Krakowa tak samo uczą się, pracują, odpoczywają, ale władze miasta wielu ludziom odmawiały dostępu do dobrej komunikacji, podstawowych inwestycji czy terenów zielonych. W każdej z tych spraw czy to na Podgorzu, Krowodrzy, Centrum czy Nowej Hucie byłem z Wami, jako wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, i wspólnie upominaliśmy się o sprawiedliwe traktowanie, to jest mój święty obowiązek jako radnego i polityka.

 • W tej kadencji jestem twórcą uchwał chroniących Kraków przed agresywną zabudową deweloperską (m.in. obroniłem łąki w Mistrzejowicach Nowej Hucie czy Las Czyżyński), inicjatorem powstania lub zagospodarowania krakowskich parków (m.in. w Swoszowicach), w celu poprawy komfortu życia mieszkańców i ochrony przyrody, ale także inicjowałem działania zmierzające do rozwoju komunikacji miejskiej (napisałem projekt uchwały i liczne interpelacje), blokowałem podwyżki biletów i podatków miejskich, wspierałem pracowników czy też robiłem kontrole urzędu i zgłaszałem sprawę do Najwyższej Izby Kontroli, gdy zagrożone były publiczne środki (np. poprzez marnotrawstwo na rzecz spółki Kraków5020). Byłem autorem listu otwartego i protestu powołania Janusza Palikota do rady krakowskiej instytucji kultury.
 • Jestem również rzecznikiem PiS w Małopolsce.

Zawsze i w każdej sprawie pomogę, przyjadę, wysłucham. Lubię ludzi, lubię rozmawiać, spotykać sięi pomagać, co przejawia się w setkach spotkań i interwencji, które podjąłem w ostatnich 5 latach.

 • Trzy lata temu założyłem własną rodzinę. Mam wspaniałą żonę Małgorzatę i córeczkę Weroniczkę za które czuje się odpowiedzialny.

Jako katolik, Krakus i Polak czuję się również odpowiedzialny za naszą krakowską i polską rodzinę. Naszą historię i naszą przyszłość. To sprawia, że przyszła pora, by drogie nam idee realizować na wyższym szczeblu. Wierzę, że tak jakw krakowskim samorządzie tak w polskim parlamencie będę skutecznie troszczyć się o nasze wartości i dobrą przyszłość.

Z wyrazami szacunku,
Michał Drewnicki

W skrócie o mnie:

☑ 33 lata

☑ mąż Małgorzaty,
tata Weroniczki

☑ Krakus, Polak, Katolik

☑ inżynier ochrony
środowiska na AGH

☑ rzecznik PiS
w Małopolsce

☑ wiceprzewodniczący
Rady Miasta Krakowa

☑ największa liczba głosów
spośród kandydatów PiS
do Rady Miasta Krakowa

☑ Najlepszy Radny
Nowej Huty w 2012 roku

☑ Osobowiść Roku
w plebiscycie Dziennika
Polskiego w 2017 roku

☑ największa liczba
interpelacji i zapytań
z klubu PiS

☑ inicjator sesji nadzwyczajnych ws. betonowania Krakowa i paraliżu komunikacyjnego

☑ autor książki
o kulisach samorządu

☑ autor uchwał
chroniących zieleń

☑ inicjator stworzenia
nowych parków

☑ autor uchwał dot.
rozwoju transportu

☑ organizator protestu
przeciwko Palikotowi
w radzie muzeum

☑ miłośnik wycieczek
po Polsce

☑ aktywny, skuteczny
i doświadczony polityk
młodego pokolenia