O mnie

Michał Drewnicki – Radny Miasta Krakowa, Wiceprzewodniczący miejskiej Rady, jeden z najaktywniejszych radnych w ilości podjętych interwencji i zgłoszonych pomysłów, a także napisanych uchwał, w szczególności dotyczących komfortu życia i ochrony przestrzeni krakowskich osiedli przed agresywną zabudową deweloperską. Pomysłodawca Żywych Lekcji Historii w Nowej Hucie, stworzenia Parku Rzecznego Dłubnia (oraz innych parków), uchwał o stworzeniu planów ochronnych w Nowej Hucie, inicjator renowacji plenerowych rzeźb współczesnych w Krakowie. Zajmuje się tematyką związaną z ochroną Krakowa przed agresywną zabudową, dialogiem obywatelskim oraz zielenią w mieście.

Urodził się 13 marca 1990 roku w Krakowie, w Nowej Hucie. Jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 85 im. Księdza Jancarza (wtedy Kochanowskiego) oraz Gimnazjum nr 37 im. Maksymiliana Kolbe (wtedy Iwaszkiewicza), które znajdują się na jego rodzinnym osiedlu Złotego Wieku. Maturę zdał w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego, gdzie uczęszczał do klasy o profilu matematyczno- chemicznym.

Inżynier ochrony środowiska na wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.

Absolwent studiów podyplomowych w renomowanej Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH).

  • W styczniu 2011 roku z poparciem lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości wybrany został radnym dzielnicy XV Mistrzejowice.
  • W 2012 roku głosami czytelników Dziennika Polskiego został zwycięzcą plebiscytu na Najlepszego Radnego Nowej Huty otrzymując blisko dwa tysiące głosów.
  • W 2014 został ekspertem Krakowskiego Parku Technologicznego (instytucji zajmującej się innowacjami, start-upami i SSE) w czasie warsztatów Smart Governance  i współtworzył niezwykle istotny, strategiczny dokument dot. Smart City (miasta inteligentnego) – SMART_KOM – wykorzystania innowacji w rozwoju Krakowa.
  • W 2014 roku głosami mieszkańców Mistrzejowic, Czyżyn i Wzgórz Krzesławickich został Radnym Miasta Krakowa, otrzymując 1684 głosy. W Radzie Miasta Krakowa pracuje w komisjach: Dialogu Obywatelskiego, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Infrastruktury, Ekologii i Ochrony Powietrza oraz Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych.
  • W 2017 roku został najpierw nominowany przez kapitułę, a następnie głosami czytelników Gazety Krakowskiej nagrodzony tytułem „OSOBOWOŚĆ ROKU 2016” w kategorii samorząd.
  • W 2018 roku głosami mieszkańców Nowej Huty wybrany ponownie w wyborach do Rady Miasta Krakowa, zdobywając największą liczbę głosów z list Prawa i Sprawiedliwości w całym Krakowie (ponad 7 tysięcy).
  • Pod koniec 2018 roku wybrany na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa.

Działalność w samorządzie

Organizator i współtwórca wielu innowacyjnych przedsięwzięć na terenie dzielnicy m.in. pomysłodawca Żywych Lekcji Historii, również brał udział/współorganizował  muzyczny przegląd młodzieżowych kapel „Przystanek Mistrzejowice”, zawody sportów ekstremalnych i „Bitwa o Mistrzejowice”, Majówki mistrzejowickie i „Zakończenie Lata”, program „Koneserzy” dla niepełnosprawnych, spotkania dla młodzieży z szkół podstawowych i gimnazjów, Mistrzejowicką Młodzieżową Radę Dzielnicy XV, Wigilie dla ubogich. Skutecznie dba o rozwój osiedlowej infrastruktury m.in. budowę i remont chodników czy miejsc parkingowych, ale także o infrastrukturę sportową (budowa hali stortowej oraz stworzenie tras rowerowych i skoczni do downhillu) i Forty Twierdzy Kraków. Inicjator i pomysłodawca odrestaurowania nowohuckich plenerowych dzieł sztuki traktowanych jako dziedzictwo historyczne dzielnicy. Pomysłodawca i twórca powstającego Parku Rzecznego Dłubnia oraz autor licznych uchwał o ochronie przestrzeni (stworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) przed agresywną zabudową deweloperską (m.in. dla Mistrzejowic, Czyżyn i Wzgórz Krzesławickich).

W Radzie Miasta Krakowa zabiega o ochronę zieleni, rozwój Nowej Huty, wykorzystanie innowacji i nowych technologii przy rozwoju Krakowa (Smart City). W 2016 roku zorganizował spotkanie w Nowej Hucie z Premierem Mateuszem Morawieckim dot. Krakowa w Planie Odpowiedzialnego Rozwoju (Planie Morawieckiego) ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii i rozwoju poprzemysłowych terenów dawnego Kombinatu w Nowej Hucie.

W osiedlu Złotego Wieku mieszka od dzieciństwa, interesuje się fotografią i filmem amatorskim, sprawami młodzieży, polityką oraz historią,  a w szczególności wszystkim co związane z Nową Hutą i Krakowem (laureat wielu konkursów związanych z dzielnicą i miastem).