Michał Drewnicki - Radny Miasta Krakowa, wybrany z Mistrzejowic, Czyżyn i Wzgórz Krzesławickich, wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego RMK. W poprzedniej kadencji radny dzielnicy Mistrzejowice. Pomysłodawca m.in. Żywych Lekcji Historii w Fortach Twierdzy Kraków i autor głośnej książki o kulisach funkcjonowania Rad Dzielnic w Krakowie "Zlikwidować Rady Dzielnic!"

Kontaktować się ze mną można poprzez formularz kontaktowy poniżej lub w nagłych sprawach telefonicznie.
Odpowiem na każdego maila.

Adres do korespondecji:

Rada Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3-4
31- 004 Kraków

Więcej dla Nowej Huty!

Radny z Mistrzejowic, Wzgórz Krzesławickich i Czyżyn.