Protest ws. wycinki drzew w Forcie na os. Złotego Wieku

Published by Michał Drewnicki on

Zarząd Budynków Komunalnych zamierza wyciąć na terenie Fortu Batowice w Mistrzejowicach ponad 100 drzew – zaalarmowali mieszkańcy. Faktycznie, zgodnie uzgodnieniem z Miejskim Konserwatorem Zabytków 126 drzew ma zostać ściętych. W imieniu mieszkańców wyraziłem protest na sesji Rady Miasta Krakowa 10 maja.

„Na prośbę mieszkańców pragnę wyrazić protest dotyczący wycinki drzew na terenie Fortu Batowice w Mistrzejowicach. Mieszkańcy są bardzo zaniepokojeni informacją, że ponad 100 sztuk starych drzew zostanie usuniętych. Park Złotego Wieku ma wyjątkowy charakter właśnie ze względu na gęsto rosnące drzewa (zwłaszcza Robinie Akacjowe), które sprawiają wrażenie „dzikiego parku” – jak mawiają mieszkańcy” – napisałem w interpelacji.

POD ZDJĘCIEM CAŁA TREŚĆ INTERPELACJI I ODPOWIEDŹ PREZYDENTA JACKA MAJCHROWSKIEGO.

ZOBACZ TREŚĆ INTERPELACJI

ZOBACZ ODPOWIEDŹ PREZYDENTA