Oddech dla przedsiębiorców. Dodatkowy czas na dostosowanie się do Parku Kulturowego?

Published by Michał Drewnicki on

Radni Włodzimierz Pietrus oraz Renata Kucharska przygotowali projekt uchwały Rady Miasta Krakowa, który ma wydłużyć o kilka miesięcy czas dostosowania się przedsiębiorców do zapisów Parku Kulturowego. Lockdown spowodował, że wielu z nich nie miało dochodów, a dostosowanie się to często spore koszty, dlatego klub Prawo i Sprawiedliwość chce im dać kilka miesięcy oddechu.

Pandemia sprawiła, że wielu przedsiębiorców nie miało dochodów. Koszty wynikające z dostosowania się do rygorystycznych wymagań Parku Kulturowego mogą być spore. To nieetyczne wymagać od nowohuckich właścicieli lokalnych firm, by teraz ponieśli duże wydatki. Nasz projekt zakłada danie im dodatkowych 6 miesięcy na złapanie oddechu

– podkreśla radna Renata Kucharska.

Włodzimierz Pietrus, przewodniczący klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość informuje, że można zastanowić się nad długością tego okresu.

Mam sygnały, że wystarczającym terminem byłby wrzesień. Jesteśmy otwarci na propozycje. Uznajemy, że nie można wylać dziecka z kąpielą i lepiej jest wydłużyć czas na dostosowanie się dla lokalnych firm, niż później martwić się, że zamknęły działalność lub przeniosły się poza Nową Hutę.

Park Kulturowy to obszar wskazany w uchwale Rady Miasta Krakowa obejmujący historyczne centrum Nowej Huty. Uchwała zawiera wykaz obowiązków i nakazów dla przedsiębiorców czy spółdzielni mieszkaniowych w zakresie troski o przestrzeń publiczną. Zakazane są konkretne typy reklam czy szyldów.

Referentami uchwały są radni Włodzimierz Pietrus i Michał Drewnicki. Dyskusja odbędzie się na sesji 26 maja 2021 roku. Projekt został złożony przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Można go przeczytać klikając „Pobierz” poniżej mapki.

Granice Parku Kulturowego Nowa Huta, źródło: https://parkikulturowe.krakow.pl/park-kulturowy-nowa-huta/