Niedoskonałości przy zalewie nowohuckim? Interwencja na prośbę mieszkańca!

Published by Michał Drewnicki on

Mieszkaniec Nowej Huty zaalarmował w sprawie estetyki Zalewu Nowohuckiego!

tężnia solankowa po latach budowy została oddana do użytku mieszkańców Krakowa, jednak jej otoczenie (najbliższe i dalsze) do dzisiaj nie jest dokończone, nie jest zadbane należycie – pod względem wygody wypoczynku, a także estetyki otoczenia

Na dowód przesłał zdjęcia, które sam wykonał. Możemy na nich zobaczyć spore fragmenty ubitej ziemi pozbawionej trawy, rozjeżdżonych fragmentów trawnika czy też błota pokrywającego chodniki. Zwrócił również uwagę na złą nawierzchnię na placyku zabaw.

Na jego prośbę wystosowałem interpelację do Prezydenta Jacka Majchrowskiego, przesyłając pismo i fotografie. Prezydent ma teraz 14 dni na ustosunkowanie się do złożonego wniosku.

Zwrócił się do mnie mieszkaniec prezentując zdjęcia otoczenia Zalewu Nowohuckiego, które wymagają interwencji. Zgodnie z jego prośbą przesyłam pismo i fotografie prosząc o działanie w celu poprawy wyglądu i estetyki tego miejsca.

– Michał Drewnicki, interpelacja do Prezydenta, 31 maja 2021 roku.

Zalew Nowohucki to charakterystyczny punkt na mapie Nowej Huty. W pogodne dni jest chętnie odwiedzany przez mieszkańców naszej dzielnicy. To również jedna z jej wizytówek. Od kilku lat trwa jego sukcesywna renowacja – również dzięki zadaniom zgłaszanym przez radnych miasta i dzielnicy z Prawa i Sprawiedliwości. To radni z tego klubu zgłaszali poprawki budżetowe dotyczące rewitalizacji okolic zalewu, a Marcin Permus, radny dzielnicy Bieńczyce proponował zwycięskie zadania w ramach budżetu obywatelskiego.