Mieszkańcy walczą z wycinką drzew w Parku Złotego Wieku

Published by Michał Drewnicki on

Od kilku miesięcy mieszkańcy Mistrzejowic walczą z urzędami, by nie wycinano drzew na terenie Parku Złotego Wieku i Fortu Batowice. 6 września rozpoczynają się konsultacje społeczne w tej sprawie. Chcąc wzmocnić głos mieszkańców wystosowałem kolejną interpelację do Prezydenta Miasta.

W interpelacji podkreśliłem, że zebrano 1200 podpisów sprzeciwu wobec planowanej wycinki. W tej sprawie potrzebna jest rozwaga.

Mieszkańcy osiedla Złotego Wieku – a sam również się do nich zaliczam – są zaniepokojeni dalszymi planami wycinki drzew na terenie Fortu Batowice. Nie przekonały ich dotychczasowe informacje i zapewnienia, dlatego pragnę po raz kolejny przedstawić ich apel o rozwagę i nie usuwanie drzew, które są w dobrym stanie. Proszę uznać tę interpelację jako wzmocnienie ich głosu w konsultacjach społecznych na ten temat.

– fragment interpelacji do prezydenta z 3 września 2021 r.

Park Złotego Wieku jest jednym z najpiękniejszych parków w Krakowie również ze względu na starsze okazy drzew. Uważam, że jeżeli drzewa są zdrowie to nie należy ich wycinać.

Równocześnie zachęcam mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Konsultacje społeczne od 6 września

W  ramach prowadzonych przez Zarząd Budynków Komunalnych oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa konsultacji zaplanowano: 

  • od 6 do 20 września 2021 r. badanie ankietowe (ankieta on-line i możliwa do wypełnienia w wersji papierowej)
  • 11 (sobota) września 2021 r. o godzinie 11:00 spacer badawczy po terenie Fortu
  • 25 (sobota) września 2021 r. warsztaty planowania partycypacyjnego 

Konsultacje mają na celu uzyskanie informacji na temat pomysłów oraz oczekiwań mieszkańców dotyczących zagospodarowania przestrzeni Fortu 48 „Batowice”, parku oraz form aktywności w jego bezpośrednim otoczeniu.

Fort nr 48 „Batowice”  znajduję się na terenie osiedla Złotego Wieku, w dzielnicy XV – Mistrzejowice. Obecnie jest nieużytkowany, a dostęp do większości obiektów kubaturowych został zamknięty. Sama budowla nie jest w złym stanie, ale wymaga remontu, zachowały się niektóre historyczne elementy, takie jak drzwi, forteczna stolarka czy części strzelnic. Dużym deformacjom zostały poddane natomiast fortyfikacje ziemne, jednakże wciąż są one czytelne w terenie.

Pochodzące z XIX wieku fortyfikacje z czasem stały się enklawą przyrody i bioróżnorodności. Na terenie fortu wraz z jego otoczeniem rosną liczne drzewa, krzewy, pnącza oraz trawy, które stanowią miejsce występowania mniejszych ssaków np. nietoperzy, wiewiórek, jeży, licznych ptaków oraz płazów czy owadów – czytamy na stronie – obywatelski.krakow.pl .