Mieszkańcy Stoków i Wzgórz pojadą 511 również w soboty!

Published by Michał Drewnicki on

Pod koniec listopada 2021 roku otrzymałem informację, że mieszkańcy Wzgórz i Stoków nie mają wystarczającej liczby kursów komunikacji miejskiej w weekendy. Proponowanym rozwiązaniem, było uruchomienie linii autobusowej nr 511 nie tylko „w tygodniu”. W odpowiedzi na moją interpelację urząd zdecydował, że 511 będzie kursowało również w soboty, a trasa linii zostanie wydłużona. Pierwszy kurs po zmianie 14 lutego w walentynki!

Zgłosili się do mnie mieszkańcy, którzy interesują się całotygodniowym kursowaniem linii autobusowej nr 511. Linia ta jest szczególnie istotna dla Wzgórz Krzesławickich, a także częściowo Mistrzejowic i pozwoli odciążyć linię 182. Proszę o rozważenie tego pomysłu.

– napisałem w interpelacji.

W odpowiedzi Prezydent zaznaczył, że faktycznie ten wniosek jest zasadny i zostanie przeanalizowany.

Aktualnie analizowana jest możliwość wprowadzenia korekt w układzie linii autobusowych na terenie Nowej Huty, dotyczących m.in. obsługi komunikacyjnej os. Na Stoku. Jednym z branych pod uwagę rozwiązań jest rozszerzenie kursowania linii nr 511 na wszystkie pory dnia i wszystkie dni tygodnia.

Ostatecznie urząd zdecydował o skierowaniu 511 w soboty. Dalsze zmiany będą jednak możliwe w przyszłości.

Więcej kursów w tygodniu, sobota, wydłużenie trasy

511 będzie jeździło w soboty między godz. 9, a 19 co dwadzieścia minut. Dodatkowo w tygodniu zacznie kursować między 6, a 10, a także od 13 do 20 (to zmiana na lepsze, gdyż przedłużono kursy zarówno rano jak i popołudniu).

Dotychczas 511 jeździło tylko do przystanku Przybyszewskiego, lecz po zmianach autobusem dojedziemy, aż pod Galerię Bronowice następującą trasą: – Armii Krajowej – Rondo Ofiar Katynia – Jasnogórska – Chełmońskiego – Chełmońskiego Pętla.

Cieszy, że wnioski mieszkańców zostały dostrzeżone, a nowy rozkład jazdy uwzględnił Wasze postulaty, w tym moją interpelację.

INTERPELACJA I ODPOWIEDŹ – ZOBACZ LUB POBIERZ