Powstanie plan chroniący Czyżyny przed dziką zabudową!

Czyżyńskie osiedla Dywizjonu 303 i 2-go Pułku Lotniczego będą chronione! Rada Miasta Krakowa przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To wynik napisanej przeze mnie uchwały (przy współpracy z Radą Dzielnicy) dwa miesiące temu. Teraz czas na konsultacje społeczne.

W ostatnim czasie Czyżyny zostały mocno zabudowane. Postawiono nowe bloki, które mocno wpłynęły na komfort życia mieszkańców. Niestety stało się to dlatego, że osiedla w Czyżynach nie posiadały planu zagospodarowania. Warto więc zadbać o cenne tereny, które mogłyby stanowić łakomy kąsek dla deweloperów.

Plan zakłada ochronę dwóch największych osiedli w Czyżynach: Dywizjonu 303 i 2-go Pułku Lotniczego, a więc teren między ulicami Stella Sawickiego, Generała Andersa, Marii Dąbrowskiej i alei Jana Pawła II. Jak wyglądać będzie przygotowywanie dokumentu ochronnego?

Prezydent Miasta swoim zarządzeniem wskaże terminy składania przez mieszkańców wniosków do planu. Wtedy każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić swoje pomysły, obawy i plany, które następnie zostaną rozpatrzone przez Biuro Planowania Przestrzennego. Po tym czasie urząd przygotuje wstępny projekt dokumentu. Następnie plan zostanie przedstawiony radnym miasta Krakowa i wyłożony do publicznego wglądu. Wtedy będzie druga możliwość, by zgłosić swoje uwagi i wnioski. Jeśli takowych wniosków nie będzie plan zostanie przedstawiony na sesji Rady Miasta Krakowa i jeśli nie będzie innych uwag zostanie przyjęty.

Warto również dodać, że mimo zamieszania urzędnicy rozpoczęli tworzenie nowego parku przy hangarze przy ulicy Stella – Sawickiego. Projekt ten został przegłosowany w czasie tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie pokazało, że nowe parki i zieleńce są bardzo potrzebne. Po drugie opinia mieszkańców wyrażona w głosowaniu powinna być potraktowana poważnie – tak też się ostatecznie stało.

Warto się pospieszyć, by ochronić Czyżyny przed kolejną dziką zabudową. Cieszę się, że dzięki mojej inicjatywie, wspartej przez Radę Dzielnicy udaje się przyjmować tak ważne dokumenty, które mają zasadnicze znaczenie dla mieszkańców Czyżyn.

Dodaj komentarz