Zablokujemy budowę zieleńca przy pętli Mistrzejowice!

Wystosowałem interpelację do prezydenta, by w tworzonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ująć bardzo ważne dla mieszkańców os. Złotego Wieku zapisy:

  1. Zablokowanie możliwości budowy blokowisk lub centrum handlowego na terenie zielonym powyżej pętli Mistrzejowice,
  2. Możliwości dobudowania nowych miejsc postojowych przy ulicy Wawelskiej.

Wnioski te dołączyłem wraz z podpisami mieszkańców.