Interpelacje do Prezydenta [02.12.2015 r.]

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta Krakowa zgłosiłem aż 6 interpelacji. Część zgłosiłem w wyniku interwencji i próśb mieszkańców. Oto tematy:

  • Informacja Prezydenta czy planuje likwidację XXI LO w Krakowie oraz wniosek o wstrzymanie się z ewentualną decyzją do czasu przeprowadzenia solidnych konsultacji. Zamiast likwidować, lepiej wspierać.
  • Przeanalizowania wyroku wrocławskiego sądu, który widząc, że nocne kluby w centrum godzą w renomę miasta zakazał ich działalności. Zaapelowałem, by Prezydent przeanalizował wyrok i rozwiązał ten problem w Krakowie, szczególnie jeśli chodzi o ścisłe centrum miasta.
  • Utrzymywanie czystości ulic. W Mistrzejowicach mieszkańcy skarżą się, że ciężarówki pokrywają ulice błotem, wywożonym z pobliskiej budowy. Zgłosiłem ich prośbę, by zmienić ten stan rzeczy.
  • Ewentualna budowa drogi na osiedlu Na Wzgórzach budzi kontrowersje. Zapytałem - na gorącą prośbę mieszkańców zaniepokojonych możliwą likwidacją terenów zielonych czy prywatny inwestor wystąpił z wnioskiem o pozwolenie.
  • Z tramwaju linii nr "52" "zdjęto" nowoczesne tramwaje "Krakowiaki" ze względu na niedostosowanie pętli Czerwone Maki. Wystosowałem apel, by zmodernizować przystanek, a do tego czasu skierować do obsługi Nowej Huty inny niskopodłogowy tabor.
  • Powtórzyłem interpelację z 4 listopada, w której pytałem czy ZIKiT planuje budowę separatorów dla torowisk. Jako, że nie uzyskałem odpowiedzi co do ewentualnej lokalizacji uszczegółowiłem zapytanie.

Prezydent ma 21 dni na odpowiedź.

Nie dla betonowej pustyni na Złotego Wieku i Srebrnych Orłów!

Biuro Planowania Przestrzennego na spotkaniu z mieszkańcami przedstawiło projekt koncepcji dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Mistrzejowic: Złotego Wieku i osiedla domków. Jak mówiłem na spotkaniu plan ten spełnia zasadnicze 4 punkty, które są zapisami o które wnioskowałem w interpelacjach jak i starali się o to mieszkańcy w licznych akcjach:

  1. Pozostawienie zieleni i placyku zabaw przy ulicy Kurzei w osiedlu domków,
  2. Ochrona terenów zielonych powyżej pętli i zakaz zabudowy kubaturowej,
  3. Ochrona Plan Mistrzejowickich przed budową blokowisk i sklepów,
  4. Możliwość wybudowania miejsc postojowych wzdłuż ulicy Wawelskiej na Złotego Wieku.

11896046_1030777843622648_2206863317102416826_n

Priorytet: ochrona zieleni w Mistrzejowicach przed betonem!

Na północ od osiedla Piastów i Bohaterów Września – między Fortem Mistrzejowice, a torami kolejowymi znajdują się pola uprawne lub niezagospodarowane tereny, a na zachód od Urzędu Skarbowego ogródki działkowe. Teren ten jest cenny, gdyż może stanowić jeden z korytarzy przewietrzania Miasta – jego wschodniej części, a więc Nowej Huty. W ostatnich latach następuje w tym miejscu tzw. „dzika zabudowa”. Powstają kolejne osiedla czy pojedyncze bloki, całkowicie sprzeczne z logiką planowania przestrzennego. Chciałbym uzyskać informację dotyczącą wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla tego rejonu: jakie decyzje o warunkach zabudowy (a także pozwolenia na budowę) są wydane, oraz jakie trwają aktualne postępowania. Proszę również o informację na jakich działkach i kto jest wnioskodawcą (inwestorem). Dotarła do mnie informacja, że w najbliższym sąsiedztwie Fortu Mistrzejowice, a więc Parku w osiedlu Piastów inwestor planuje budowę potężnego bloku (Piast), który w sposób znaczący wpłynie na zielony krajobraz. Proszę o informację na ten temat.

Nie można dopuścić, by zielone Mistrzejowice stały się betonową pustynią, bo będzie to potężnym zaniechaniem, ze szkodą dla krakowian. Dlatego wnioskuję, by zbadać zasadność przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części dzielnicy Mistrzejowice i zablokować „dziką zabudowę” terenów zielonych.

Sprawę opisała również Gazeta Krakowska: http://www.strefabiznesu.gazetakrakowska.pl/artykul/mistrzejowice-zalewa-beton-bloki-stana-na-trasie-tramwaju

Chrońmy Mistrzejowice, stwórzmy miejscowe plany!

W 2014 roku prywatny inwestor starał się o wydanie pozwolenia na budowę w okolicy sklepu „Biedronka” (jak i nadbudowę sklepu) w rejonie skrzyżowania ulic Kniaźnina i Bohomolca. Inwestycja spowodowałaby powstanie kolejnego potężnego budynku mieszkalnego, a w konsekwencji likwidację placu zabaw dla dzieci i okolicznego boiska piłkarskiego. Dalsze konsekwencje tej budowy były wymieniane w dwóch uchwałach rady dzielnicy z 17 lipca 2014 roku. Proszę o odpowiedź na pytanie czy toczy w urzędzie toczą się postępowania dotyczące inwestycji w tym terenie i na jakim są etapie.

            W związku z tym chciałem zapytać czy Biuro Planowania Przestrzennego jest na etapie przygotowywania koncepcji stworzenia nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedli Oświecenia i Tysiąclecia, a także pozostałych części dzielnicy Mistrzejowice (nie licząc planu „Mistrzejowice – księdza Jancarza”). Dzika zabudowa Mistrzejowic stanowi duży problem, a miejscowe plany pomogą rozwiązać ten problem.

Dlaczego miasto pozwoliło na dewastację zieleńca na Krowodrzy?

Kontrowersje! Kolejny zieleniec na Krowodrzy ma zostać zniszczony. Powstać mają kolejne blokowiska. Co ciekawe inwestorem jest firma Grzegorza Hajdarowicza, a w radzie nadzorczej zasiada Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa. W wyniku mojej interpelacji tematem zajęła się Gazeta Krakowska.

Urzędnicy przygotowują od 10 miesięcy plan zagospodarowania, który powinien uratować część Krowodrzy przed niekontrolowaną zabudową. Tymczasem w maju br. magistrat wydał pozwolenie na zabudowę jednego z ostatnich zielonych skwerów przy ulicy Wrocławskiej. Budynek ma liczyć ponad 20 metrów wysokości. Pikanterii dodaje fakt, że prezesem firmy KCI S.A., która dostała pozwolenie, jest Grzegorz Hajdarowicz, znajomy prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, a w radzie nadzorczej tej spółki zasiada przewodniczący rady miasta Bogusław Kośmider, który publicznie kreuje się na osobę walczącą o ochronę zieleni przed zakusami deweloperów.

Czytaj więcej: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/4307537,krakow-firma-hajdarowicza-dostala-zgode-na-zabudowe-zielonego-skweru,id,t.html

 

Proszę o informację dotyczącą zieleńca leżącego przy ulicy Wrocławskiej, między skrzyżowaniami z ulicami Racławicką i Poznańską, szczególnie chodzi o działki numer 273/5 obr. 45 Krowodrza i 273/6 obr. 45 Krowodrza. Według dostępnych informacji inwestor planuje budowę wysokich bloków na przedmiotowym terenie, co doprowadzi do wycięcia kilkudziesięciu drzew oraz likwidacji zieleni. Proszę o informację dotyczącą wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, m.in. kiedy takie decyzje zostały wydane, kto jest inwestorem, jaka była zasadność wydania tych pozwoleń oraz jak na te decyzje wpływa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest przygotowywany dla tego obszaru. Likwidacja kolejnego pasa zieleni bardzo negatywnie wpłynie na życie mieszkańców w tej dzielnicy.