NIE dla stacji benzynowej przy Okulickiego

Proszę o informacje dotyczące budowy stacji benzynowej przy ulicy Okulickiego. Z dostępnych zasobów wynika, że wydane zostały dwie decyzje o warunkach zabudowy. Jaka jest minimalna odległość od zabudowań, w przypadku budowy stacji benzynowej i czy dla tej stacji inwestor spełnił te wymagania? Równocześnie wnioskuję, by urząd przeanalizował dokładnie tę kwestię, gdyż budowa stacji benzynowej jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a to wiąże się z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W mojej ocenie lokalizacja stacji paliw tak blisko mieszkań jest kontrowersyjna i sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem, dlatego jestem zdania, że należy odstąpić od realizacji tego przedsięwzięcia.

Plan miejscowy Czyżyny – Pas startowy

W związku z wyrokiem sądu, który stwierdził nieważność w całości uchwały Nr LXXVII/1132/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Pas Startowy" proszę o odpowiedź na pytanie: na jakim etapie znajduje się postępowanie odwoławcze i jakie kroki podejmuje Miasto w tej sprawie. Równocześnie chciałem zapytać czy Miasto jest przygotowane na sytuację, w której wyrok sądu zostanie podtrzymany, a MPZP przestanie obowiązywać.

Sprawa jest o tyle istotna, że brak planu spowoduje całkowicie niekontrolowaną rozbudowę. Już dzisiaj władze miasta w poprzednich latach dopuściły do budowy potężnego miasta w mieście - nowych dziesięciotysięcznych osiedli w Czyżynach.

 

Nie dla zabudowy terenów zielonych w Mistrzejowicach!

Udało się ochronić zieleń w Mistrzejowicach! Mieszkańcy wystosowali kilkaset wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, by we wskazanej lokalizacji pozostawić teren zielony. Rozumiejąc powagę sytuacji i potrzebę ochrony korytarzy przewietrzania, prosiłem w tej interpelacji o informację jakie są szansę, by miejscowy plan został uchwalony szybciej niż wydana decyzja WZ i jak długo może trwać ta procedura. Zawnioskowałem, by z dużą starannością rozeznać sytuację i przedstawić szczegółowe informacje na ten temat, by uspokoić zainteresowanych sprawą mieszkańców Mistrzejowic.

Budowa centrum handlowego przez prywatnego inwestora bardzo mocno poruszyła lokalną społeczność, w tym mnie jako radnego, gdyż wiele mówi się o potrzebie ochrony zieleni i walce ze smogiem, ale nie widać tego w działaniach. W tym przypadku rozsądek i prawo wygrało z deweloperem.

Sprawę opisywał portal lovekrakow.pl: http://lovekrakow.pl/aktualnosci/nie-bedzie-terminalu-przy-petli_9185.html