Nowa Huta – najlepsza dzielnica Krakowa!

Jak pokazują najnowsze badania, mieszkańcy Nowej Huty są najbardziej zadowoleni z życia, a co najciekawsze są najbardziej… krakowscy spośród mieszkańców pozostałych dzielnic. Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi wynikami, które zostały zrealizowane w programie Barometr Krakowski.

Poziom zadowolenia z życia w Krakowie dla wszystkich dzielnic jest wysoki. Najniższy dla śródmieścia (81%), natomiast najwyższy (92%) dla Nowej Huty. Trudno wskazać konkretny czynnik, który determinuje taki wynik, bo z pewnością jest ich wiele: dużo zieleni, względny spokój na nowohuckich podwórkach, mniejszy ruch, brak hałasu jak w centrum, ale również pewna odmienność mieszkańców Nowej Huty od pozostałej części miasta.

Co bardzo ciekawe, nowohucianie są najbardziej krakowscy – 68% osób deklaruje, że urodziło się w mieście, przy 50% na Podgórzu i Śródmieściu. Kto mieszka w Nowej Hucie chce tutaj pozostać: tylko 6% z nas chciałoby zamieszkać w innym mieście, a 9% w innej dzielnicy. Dla porównania 27% mieszkańców śródmieścia ma takie chęci. Nowa Huta da się lubić, tylko trzeba się do tego przekonać.

Nowohucianie są również najbardziej przywiązani do Krakowa, bo aż 91% osób czuje więź z miastem i buduje tym samym lokalną tożsamość. 90% z nas czuje się krakowianami i tyle samo jest z tego dumnych. Najsłabiej w tym zestawieniu wypada Podgórze, gdzie wyniki potrafią być o 20 punktów procentowych niższe. Można czuć dumę z takich wyników.

Co ciekawe, mieszkańcy Nowej Huty są najbardziej zadowoleni z funkcjonowania miasta. Podoba nam się transport, czystość, tereny zielone, wywóz śmieci, a nawet… jakość powietrza. Natomiast zauważamy, że władze w centrum miasta niezbyt słuchają mieszkańców Nowej Huty. Najbardziej zależy nam na zwiększeniu atrakcyjności rynku pracy, zdrowiu i obniżeniu kosztów życia.

Co wynika z takich badań? Nowa Huta jest jedną z najbardziej atrakcyjnych dzielnic w Krakowie, gdzie nie występuje duża część problemów, które są bardzo uciążliwe w innych rejonach miasta. Równocześnie uwidacznia się tutaj struktura demograficzna, m.in. najwyższa średnia wieku. Badania można skwitować stwierdzeniem, że kto raz przyjechał do Nowej Huty i poznał jej potencjał, ten nie będzie chciał mieszkać gdzieś indziej. Nowohucianie to ludzie dumni z tego kim są i gdzie mieszkają.

Felieton napisany dla portalu Lovekrakow.pl

Interpelacje 3 lutego 2016 r.

Sesja 3 lutego 2016 roku była pierwszym posiedzeniem Rady po feriach. Z radą pożegnała się była radna Małgorzata Popławska, a ślubowanie złożyli nowi radni: Andrzej Mazur i Łukasz Słoniowski.

Zgłosiłem cztery interpelacje, które dotyczyły:

  • Wątpliwości dotyczących budowy hostelu na terenie zielonym w Mistrzejowicach. Dla tego obszaru projektowany jest miejscowy plan, który miał chronić zieleń, ale mimo tego prezydent miasta wydał pozwolenie na budowę.
  • Otworzenia na pętli Mistrzejowice toalety publicznej, w budynku MPK, który kiedyś służył do obsługi mieszkańców, a dzisiaj jest praktycznie niewykorzystany, a pomógłby rozwiązać temat dzikiego szaletu za budynkiem i przy garażach.
  • Ścieżki rowerowej między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia, a także dopuszczenia dla rowerów wzdłuż ulic Jancarza i Bohomolca.
  • Zabiegów ochronnych łąk nowohuckich i wysprzątania ich obrzeży - szczególnie od zachodniej strony.

Obroniliśmy MDK Bursa na Tysiąclecia!

Zgodnie z obietnicą MDK Bursa i XXI LO w osiedlu Tysiąclecia zostaje! Interpelacje z protestem w tej sprawie wystosowałem już w grudniu.

Radni Miasta Krakowa z Komisji Głównej zablokowali uchwały likwidujące MDK Bursę i pozostałe szkoły.

W ostatnim czasie Prezydent Jacek Majchrowski podjął decyzję o przeniesieniu z Mistrzejowic do Czyżyn Młodzieżowy Dom Kultury. Do walki włączyli się mieszkańcy i dzięki wspólnej akcji udało się wybrać.

 

Interpelacje do Prezydenta [02.12.2015 r.]

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta Krakowa zgłosiłem aż 6 interpelacji. Część zgłosiłem w wyniku interwencji i próśb mieszkańców. Oto tematy:

  • Informacja Prezydenta czy planuje likwidację XXI LO w Krakowie oraz wniosek o wstrzymanie się z ewentualną decyzją do czasu przeprowadzenia solidnych konsultacji. Zamiast likwidować, lepiej wspierać.
  • Przeanalizowania wyroku wrocławskiego sądu, który widząc, że nocne kluby w centrum godzą w renomę miasta zakazał ich działalności. Zaapelowałem, by Prezydent przeanalizował wyrok i rozwiązał ten problem w Krakowie, szczególnie jeśli chodzi o ścisłe centrum miasta.
  • Utrzymywanie czystości ulic. W Mistrzejowicach mieszkańcy skarżą się, że ciężarówki pokrywają ulice błotem, wywożonym z pobliskiej budowy. Zgłosiłem ich prośbę, by zmienić ten stan rzeczy.
  • Ewentualna budowa drogi na osiedlu Na Wzgórzach budzi kontrowersje. Zapytałem - na gorącą prośbę mieszkańców zaniepokojonych możliwą likwidacją terenów zielonych czy prywatny inwestor wystąpił z wnioskiem o pozwolenie.
  • Z tramwaju linii nr "52" "zdjęto" nowoczesne tramwaje "Krakowiaki" ze względu na niedostosowanie pętli Czerwone Maki. Wystosowałem apel, by zmodernizować przystanek, a do tego czasu skierować do obsługi Nowej Huty inny niskopodłogowy tabor.
  • Powtórzyłem interpelację z 4 listopada, w której pytałem czy ZIKiT planuje budowę separatorów dla torowisk. Jako, że nie uzyskałem odpowiedzi co do ewentualnej lokalizacji uszczegółowiłem zapytanie.

Prezydent ma 21 dni na odpowiedź.

Zamiast separatorów na torowiskach słupki typu SIG

Na sesji 4 listopada 2015 roku zgłosiłem interpelację, w której pytałem, czy ZIKiT planuje budowę kolejnych separatorów oddzielających torowiska od drogi dla samochodów. Takie rozwiązanie występuje m.in. na ulicy Grzegórzeckiej czy Lubicz. Montaż takich elementów ma uchronić przed blokowaniem tramwajów przez kierowców, a tym samym poprawić szybkość komunikacji miejskiej. Rozwiązanie to jest od tygodnia postulowane przez mieszkańców, którzy przysyłają do radnych apel ws. działań antysmogowych.

Jak wynika z przytoczonej odpowiedzi, w Krakowie zamiast standardowych separatorów będą montowane słupki typu SIG. Jest to związane z konsultacjami m.in. ze środowiskiem rowerowym. Poniżej treść interpelacji i odpowiedź, a także przykładowe zdjęcia.