Plan miejscowy Czyżyny – Pas startowy

W związku z wyrokiem sądu, który stwierdził nieważność w całości uchwały Nr LXXVII/1132/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Pas Startowy" proszę o odpowiedź na pytanie: na jakim etapie znajduje się postępowanie odwoławcze i jakie kroki podejmuje Miasto w tej sprawie. Równocześnie chciałem zapytać czy Miasto jest przygotowane na sytuację, w której wyrok sądu zostanie podtrzymany, a MPZP przestanie obowiązywać.

Sprawa jest o tyle istotna, że brak planu spowoduje całkowicie niekontrolowaną rozbudowę. Już dzisiaj władze miasta w poprzednich latach dopuściły do budowy potężnego miasta w mieście - nowych dziesięciotysięcznych osiedli w Czyżynach.

 

Plenerowe dzieła sztuki

W Krakowie znajduje się wiele pomników i rzeźb – te najbardziej znane, postawione w eksponowanych miejscach, szczególnie w centrum są poddawane okresowej kontroli, renowacji, są również podpisane.

            W Nowej Hucie znajduje się wiele pomników i rzeźb, które niestety zostały zapomniane. Stoją między drzewami i blokami, zaniedbane, brudne, niepodpisane.

Dla przykładu, w dzielnicy Mistrzejowice znajduje się wiele ciekawych i cennych obiektów, znanych i cenionych artystów, m.in. rzeźba Antoniego Hajduckiego – „Spirala Kosmiczna”, zlokalizowana w okolicy przystanku autobusowego Łęczycka. Powstała w 1974 roku i stanowi ważny punkt na planie Mistrzejowic. Przez lata stała się w pewnym stopniu symbolem, potwierdzając artystyczny kunszt twórcy. Znane mi są również pozostałe rzeźby w dzielnicy Mistrzejowice: „Oman I” (Bohaterów Września), „Macierzyństwo” (Piastów), „Jesień”, „Zdobyta Przestrzeń” (Tysiąclecia). Dzieła te powstały w przeważającej większości w latach 70.

Wnioskuję, by sporządzić inwentaryzację plenerowych dzieł sztuki w Nowej Hucie, a w następnej kolejności poddać je renowacji i czyszczeniu. Proszę o przekazanie środków finansowych na ten cel i stworzenie programu ich ochrony.

Równocześnie wnioskuję, by przy każdym z tych dzieł zamontować tabliczki informujące o nazwie, twórcy i okolicznościach powstania danego dzieła.

Nie dla zabudowy terenów zielonych w Mistrzejowicach!

Udało się ochronić zieleń w Mistrzejowicach! Mieszkańcy wystosowali kilkaset wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, by we wskazanej lokalizacji pozostawić teren zielony. Rozumiejąc powagę sytuacji i potrzebę ochrony korytarzy przewietrzania, prosiłem w tej interpelacji o informację jakie są szansę, by miejscowy plan został uchwalony szybciej niż wydana decyzja WZ i jak długo może trwać ta procedura. Zawnioskowałem, by z dużą starannością rozeznać sytuację i przedstawić szczegółowe informacje na ten temat, by uspokoić zainteresowanych sprawą mieszkańców Mistrzejowic.

Budowa centrum handlowego przez prywatnego inwestora bardzo mocno poruszyła lokalną społeczność, w tym mnie jako radnego, gdyż wiele mówi się o potrzebie ochrony zieleni i walce ze smogiem, ale nie widać tego w działaniach. W tym przypadku rozsądek i prawo wygrało z deweloperem.

Sprawę opisywał portal lovekrakow.pl: http://lovekrakow.pl/aktualnosci/nie-bedzie-terminalu-przy-petli_9185.html

 

Dokończenie remontu alejek w parku Złotego Wieku

Zgłosili się do mnie mieszkańcy, którzy słusznie zauważyli, że gdy w 2009 roku remontowano bardzo zniszczone alejki w parku Złotego Wieku, nawierzchni nie wymieniono na odcinku około 200 metrów. W związku z tym, że do remontu pozostał stosunkowo niewielki fragment chodnika zawnioskowałem o jego remont.

Udało się również znaleźć finansowanie ze środków rady dzielnicy XV Mistrzejowice.

Tematem zainteresowała się Gazeta Krakowska: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3891541,krakow-remontu-alejek-nie-udalo-sie-ukonczyc-przez-szesc-lat,id,t.html