Dlaczego miasto pozwoliło na dewastację zieleńca na Krowodrzy?

Kontrowersje! Kolejny zieleniec na Krowodrzy ma zostać zniszczony. Powstać mają kolejne blokowiska. Co ciekawe inwestorem jest firma Grzegorza Hajdarowicza, a w radzie nadzorczej zasiada Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa. W wyniku mojej interpelacji tematem zajęła się Gazeta Krakowska.

Urzędnicy przygotowują od 10 miesięcy plan zagospodarowania, który powinien uratować część Krowodrzy przed niekontrolowaną zabudową. Tymczasem w maju br. magistrat wydał pozwolenie na zabudowę jednego z ostatnich zielonych skwerów przy ulicy Wrocławskiej. Budynek ma liczyć ponad 20 metrów wysokości. Pikanterii dodaje fakt, że prezesem firmy KCI S.A., która dostała pozwolenie, jest Grzegorz Hajdarowicz, znajomy prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, a w radzie nadzorczej tej spółki zasiada przewodniczący rady miasta Bogusław Kośmider, który publicznie kreuje się na osobę walczącą o ochronę zieleni przed zakusami deweloperów.

Czytaj więcej: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/4307537,krakow-firma-hajdarowicza-dostala-zgode-na-zabudowe-zielonego-skweru,id,t.html

 

Proszę o informację dotyczącą zieleńca leżącego przy ulicy Wrocławskiej, między skrzyżowaniami z ulicami Racławicką i Poznańską, szczególnie chodzi o działki numer 273/5 obr. 45 Krowodrza i 273/6 obr. 45 Krowodrza. Według dostępnych informacji inwestor planuje budowę wysokich bloków na przedmiotowym terenie, co doprowadzi do wycięcia kilkudziesięciu drzew oraz likwidacji zieleni. Proszę o informację dotyczącą wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, m.in. kiedy takie decyzje zostały wydane, kto jest inwestorem, jaka była zasadność wydania tych pozwoleń oraz jak na te decyzje wpływa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest przygotowywany dla tego obszaru. Likwidacja kolejnego pasa zieleni bardzo negatywnie wpłynie na życie mieszkańców w tej dzielnicy.

Siłownia na wolnym powietrzu

W 2014 roku jako radny dzielnicy wraz mieszkańcami zabiegaliśmy o budowę siłowni na wolnym powietrzu w ogródku jordanowskim „Wawelska – pętla”. W tamtym roku powstał projekt budowlany dla całego terenu, a także postawione zostały dwa urządzenia. W tym roku inwestycja miała zostać dokończona i zakończona, co było uzgadnianie na linii rada dzielnicy – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Niebawem zadanie ma zostać dokończone.

Droga dojazdowa w Czyżynach

Zostałem poinformowany przez mieszkańców Czyżyn o planowanej budowie drogi dojazdowej do bloków os. 2 Pułku Lotniczego 27-29. Równocześnie otrzymałem informację, że został z nimi uzgodniony wariant budowy drogi (I wariant) na około żłobka. Prosiłbym o przedstawienie mi informacji dotyczącej tego zadania oraz aktualnej sytuacji na jakim etapie znajduje się to zadanie.

NIE dla stacji benzynowej przy Okulickiego

Proszę o informacje dotyczące budowy stacji benzynowej przy ulicy Okulickiego. Z dostępnych zasobów wynika, że wydane zostały dwie decyzje o warunkach zabudowy. Jaka jest minimalna odległość od zabudowań, w przypadku budowy stacji benzynowej i czy dla tej stacji inwestor spełnił te wymagania? Równocześnie wnioskuję, by urząd przeanalizował dokładnie tę kwestię, gdyż budowa stacji benzynowej jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a to wiąże się z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W mojej ocenie lokalizacja stacji paliw tak blisko mieszkań jest kontrowersyjna i sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem, dlatego jestem zdania, że należy odstąpić od realizacji tego przedsięwzięcia.

Plan miejscowy Czyżyny – Pas startowy

W związku z wyrokiem sądu, który stwierdził nieważność w całości uchwały Nr LXXVII/1132/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Pas Startowy" proszę o odpowiedź na pytanie: na jakim etapie znajduje się postępowanie odwoławcze i jakie kroki podejmuje Miasto w tej sprawie. Równocześnie chciałem zapytać czy Miasto jest przygotowane na sytuację, w której wyrok sądu zostanie podtrzymany, a MPZP przestanie obowiązywać.

Sprawa jest o tyle istotna, że brak planu spowoduje całkowicie niekontrolowaną rozbudowę. Już dzisiaj władze miasta w poprzednich latach dopuściły do budowy potężnego miasta w mieście - nowych dziesięciotysięcznych osiedli w Czyżynach.