Komunikacja i ochrona zieleni [interpelacje 13.04.2016 r.]

Na dzisiejszej sesji zgłaszam cztery bardzo ważne interpelacje:

 • 1. Dłubnia jest piękną rzeką, jednakże mocno zaniedbaną. Pytam, co stało się z głośnym projektem z 2005 roku stworzenia tutaj parku rzecznego. Warto odnowić ten pomysł, bo Dłubnia to rzeka z potężnym potencjałem i szansa dla Nowej Huty. Gdyby się udało mieszkańcy zyskają fantastyczne miejsce do wypoczynku w samym centrum dzielnicy.
 • 2. Staw Płaszowski umiera. Czy jest to wynik złych decyzji wydawanych przez urząd? Czy ma to związek z inwestycjami w około stawu? Czy prezydent wymagał wydania decyzji środowiskowych?
 • 3. Mistrzejowice staną się bardzo ważnym punktem komunikacyjnym, w sytuacji, gdy na północ od dzielnicy powstanie węzeł obwodnicy. Już teraz warto zadbać o stacje kolei aglomeracyjnej, parking P+R, przedłużenie linii tramwajowej poza Bohaterów Września, a także zmodernizować ulicę Piasta Kołodzieja i rondo Piastowskie i przedłużyć Powstańców, aż do ul. Mistrzejowickiej. Bez tego nie ma mowy o dobrej komunikacji. To priorytet!
 • Pytam jaki jest stan realizacji uchwały, która wzywała prezydenta do ochrony plenerowych dzieł sztuki w Krakowie.

Nowohuckie sprzątanie Dłubni

Pierwszego dnia wiosny nowohucianie zadbali o przyrodę wzdłuż Dłubni. Rzeka ta przepływa przez całą Nową Hutę, ale jej brzegi w wielu miejscach są zaśmiecone. Kilka miesięcy temu wystosowałem interpelację do Prezydenta ws. wyprzątania rzeki z martwych zwierząt, co udało się szybko załatwić. Dzisiejsza akcja została przygotowana przez Pana Marcina Pawlika z Fundacji EcoTravel. W akcję zaangażowali się także radni dzielnicowi z dzielnicy XVI i XVIII, z przewodniczącym rady dzielnicy Andrzejem Buczkowskim i Stanisławem Morycem, a także dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Pan Piotr Kempf.

Włączyłem się w akcję. Przez półtora godziny zebraliśmy około dwustu worków na śmieci, a także sprzęty takie jak ponton, basen dla dzieci, wózek sklepowy, butla gazowa.

Zrodził się też jeden pomysł, ale o nim wkrótce!

 

Mistrzejowickie osiedla i zieleńce będą chronione!

Sukces! Osiedla i zieleń międzyblokowa w Mistrzejowicach będą chronione! Rada Miasta Krakowa jednogłośnie przyjęła moją uchwałę o stworzeniu dla południa Mistrzejowic Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Da to szansę na rewitalizację Tysiąclecia i Oświecenia, a także ich ochronę parków i zieleńców przed agresywną i chaotyczną zabudową!

CELE:

 • ›Rewitalizacja i ożywienie osiedli,
 • ›Ochrona zieleni i osiedli przed dziką zabudową i dogęszczeniem,
 • ›Stworzenie miejsca do spędzania wolnego czasu dla młodzieży na terenie zielonym między osiedlami.

 

 

Osiedla i zieleń międzyblokowa w Mistrzejowicach będą chronione! Rada Miasta Krakowa jednogłośnie przyjęła moją uchwałę...

Opublikowany przez Michał Drewnicki na 2 marca 2016

Interpelacje do Prezydenta [02.12.2015 r.]

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta Krakowa zgłosiłem aż 6 interpelacji. Część zgłosiłem w wyniku interwencji i próśb mieszkańców. Oto tematy:

 • Informacja Prezydenta czy planuje likwidację XXI LO w Krakowie oraz wniosek o wstrzymanie się z ewentualną decyzją do czasu przeprowadzenia solidnych konsultacji. Zamiast likwidować, lepiej wspierać.
 • Przeanalizowania wyroku wrocławskiego sądu, który widząc, że nocne kluby w centrum godzą w renomę miasta zakazał ich działalności. Zaapelowałem, by Prezydent przeanalizował wyrok i rozwiązał ten problem w Krakowie, szczególnie jeśli chodzi o ścisłe centrum miasta.
 • Utrzymywanie czystości ulic. W Mistrzejowicach mieszkańcy skarżą się, że ciężarówki pokrywają ulice błotem, wywożonym z pobliskiej budowy. Zgłosiłem ich prośbę, by zmienić ten stan rzeczy.
 • Ewentualna budowa drogi na osiedlu Na Wzgórzach budzi kontrowersje. Zapytałem - na gorącą prośbę mieszkańców zaniepokojonych możliwą likwidacją terenów zielonych czy prywatny inwestor wystąpił z wnioskiem o pozwolenie.
 • Z tramwaju linii nr "52" "zdjęto" nowoczesne tramwaje "Krakowiaki" ze względu na niedostosowanie pętli Czerwone Maki. Wystosowałem apel, by zmodernizować przystanek, a do tego czasu skierować do obsługi Nowej Huty inny niskopodłogowy tabor.
 • Powtórzyłem interpelację z 4 listopada, w której pytałem czy ZIKiT planuje budowę separatorów dla torowisk. Jako, że nie uzyskałem odpowiedzi co do ewentualnej lokalizacji uszczegółowiłem zapytanie.

Prezydent ma 21 dni na odpowiedź.

Zamiast separatorów na torowiskach słupki typu SIG

Na sesji 4 listopada 2015 roku zgłosiłem interpelację, w której pytałem, czy ZIKiT planuje budowę kolejnych separatorów oddzielających torowiska od drogi dla samochodów. Takie rozwiązanie występuje m.in. na ulicy Grzegórzeckiej czy Lubicz. Montaż takich elementów ma uchronić przed blokowaniem tramwajów przez kierowców, a tym samym poprawić szybkość komunikacji miejskiej. Rozwiązanie to jest od tygodnia postulowane przez mieszkańców, którzy przysyłają do radnych apel ws. działań antysmogowych.

Jak wynika z przytoczonej odpowiedzi, w Krakowie zamiast standardowych separatorów będą montowane słupki typu SIG. Jest to związane z konsultacjami m.in. ze środowiskiem rowerowym. Poniżej treść interpelacji i odpowiedź, a także przykładowe zdjęcia.