Mistrzejowickie osiedla i zieleńce będą chronione!

Sukces! Osiedla i zieleń międzyblokowa w Mistrzejowicach będą chronione! Rada Miasta Krakowa jednogłośnie przyjęła moją uchwałę o stworzeniu dla południa Mistrzejowic Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Da to szansę na rewitalizację Tysiąclecia i Oświecenia, a także ich ochronę parków i zieleńców przed agresywną i chaotyczną zabudową!

CELE:

  • ›Rewitalizacja i ożywienie osiedli,
  • ›Ochrona zieleni i osiedli przed dziką zabudową i dogęszczeniem,
  • ›Stworzenie miejsca do spędzania wolnego czasu dla młodzieży na terenie zielonym między osiedlami.

 

 

Osiedla i zieleń międzyblokowa w Mistrzejowicach będą chronione! Rada Miasta Krakowa jednogłośnie przyjęła moją uchwałę...

Opublikowany przez Michał Drewnicki na 2 marca 2016

Nowa Huta – najlepsza dzielnica Krakowa!

Jak pokazują najnowsze badania, mieszkańcy Nowej Huty są najbardziej zadowoleni z życia, a co najciekawsze są najbardziej… krakowscy spośród mieszkańców pozostałych dzielnic. Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi wynikami, które zostały zrealizowane w programie Barometr Krakowski.

Poziom zadowolenia z życia w Krakowie dla wszystkich dzielnic jest wysoki. Najniższy dla śródmieścia (81%), natomiast najwyższy (92%) dla Nowej Huty. Trudno wskazać konkretny czynnik, który determinuje taki wynik, bo z pewnością jest ich wiele: dużo zieleni, względny spokój na nowohuckich podwórkach, mniejszy ruch, brak hałasu jak w centrum, ale również pewna odmienność mieszkańców Nowej Huty od pozostałej części miasta.

Co bardzo ciekawe, nowohucianie są najbardziej krakowscy – 68% osób deklaruje, że urodziło się w mieście, przy 50% na Podgórzu i Śródmieściu. Kto mieszka w Nowej Hucie chce tutaj pozostać: tylko 6% z nas chciałoby zamieszkać w innym mieście, a 9% w innej dzielnicy. Dla porównania 27% mieszkańców śródmieścia ma takie chęci. Nowa Huta da się lubić, tylko trzeba się do tego przekonać.

Nowohucianie są również najbardziej przywiązani do Krakowa, bo aż 91% osób czuje więź z miastem i buduje tym samym lokalną tożsamość. 90% z nas czuje się krakowianami i tyle samo jest z tego dumnych. Najsłabiej w tym zestawieniu wypada Podgórze, gdzie wyniki potrafią być o 20 punktów procentowych niższe. Można czuć dumę z takich wyników.

Co ciekawe, mieszkańcy Nowej Huty są najbardziej zadowoleni z funkcjonowania miasta. Podoba nam się transport, czystość, tereny zielone, wywóz śmieci, a nawet… jakość powietrza. Natomiast zauważamy, że władze w centrum miasta niezbyt słuchają mieszkańców Nowej Huty. Najbardziej zależy nam na zwiększeniu atrakcyjności rynku pracy, zdrowiu i obniżeniu kosztów życia.

Co wynika z takich badań? Nowa Huta jest jedną z najbardziej atrakcyjnych dzielnic w Krakowie, gdzie nie występuje duża część problemów, które są bardzo uciążliwe w innych rejonach miasta. Równocześnie uwidacznia się tutaj struktura demograficzna, m.in. najwyższa średnia wieku. Badania można skwitować stwierdzeniem, że kto raz przyjechał do Nowej Huty i poznał jej potencjał, ten nie będzie chciał mieszkać gdzieś indziej. Nowohucianie to ludzie dumni z tego kim są i gdzie mieszkają.

Felieton napisany dla portalu Lovekrakow.pl

Obroniliśmy MDK Bursa na Tysiąclecia!

Zgodnie z obietnicą MDK Bursa i XXI LO w osiedlu Tysiąclecia zostaje! Interpelacje z protestem w tej sprawie wystosowałem już w grudniu.

Radni Miasta Krakowa z Komisji Głównej zablokowali uchwały likwidujące MDK Bursę i pozostałe szkoły.

W ostatnim czasie Prezydent Jacek Majchrowski podjął decyzję o przeniesieniu z Mistrzejowic do Czyżyn Młodzieżowy Dom Kultury. Do walki włączyli się mieszkańcy i dzięki wspólnej akcji udało się wybrać.

 

Będzie więcej historycznych i patriotycznych wydarzeń w Krakowie!

Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę kierunkową do Prezydenta, obligując go tym samym do stworzenia programu Małych Grantów Historycznych. Program taki ułatwi małym organizacjom, stowarzyszeniom, ale i grupom rekonstrukcyjnym, szkołom czy grupom mieszkańców tworzenie wydarzeń związanych z historią.

Wystosowałem również interpelację do Prezydenta, by ujął w programie konkretne zadania, m.in. żywe lekcje historii, wystawy, konkursy, pokazy, wydarzenia patriotyczne. Zawnioskowałem, by środki na ten szczytny cel były przyznawane już w 2016 roku. Jak wynika z odpowiedzi apel został przyjęty i w 2016 roku będzie można organizować powyższe wydarzenia!

Liczę, że program ten przyczyni się do zwiększenia ilości różnego rodzaju imprez, m.in. takich które współtworzyłem w Mistrzejowicach - Żywych Lekcji Historii (link). Czekamy teraz na decyzję Prezydenta Miasta.

 

Jak Małe Granty Historyczne mogą zostać wykorzystane? Na przykład tak:

 

ywa_lekcja_historii_-_mistrzejowice_w_krakowie_-_autor_zdj_fot_joanna_szubra_20130508_1790708651

ywa_lekcja_historii_-_mistrzejowice_w_krakowie_-_autor_zdj_fot_joanna_szubra_20130508_1597337110

ywa_lekcja_historii_-_mistrzejowice_w_krakowie_-_autor_zdj_fot_joanna_szubra_20130508_1116392592

ywa_lekcja_historii_-_fort_48_-_autor_zdj_fot_joanna_szubra_20130628_1294038991

ywa_lekcja_historii_-_fort_48_-_autor_zdj_fot_joanna_szubra_20130628_1649692424

ywa_lekcja_historii_-_fort_48_-_autor_zdj_fot_joanna_szubra_20130628_1221033287

Rekonstrukcja-60

Rekonstrukcja-42

Rekonstrukcja-2

Interpelacje do Prezydenta [02.12.2015 r.]

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta Krakowa zgłosiłem aż 6 interpelacji. Część zgłosiłem w wyniku interwencji i próśb mieszkańców. Oto tematy:

  • Informacja Prezydenta czy planuje likwidację XXI LO w Krakowie oraz wniosek o wstrzymanie się z ewentualną decyzją do czasu przeprowadzenia solidnych konsultacji. Zamiast likwidować, lepiej wspierać.
  • Przeanalizowania wyroku wrocławskiego sądu, który widząc, że nocne kluby w centrum godzą w renomę miasta zakazał ich działalności. Zaapelowałem, by Prezydent przeanalizował wyrok i rozwiązał ten problem w Krakowie, szczególnie jeśli chodzi o ścisłe centrum miasta.
  • Utrzymywanie czystości ulic. W Mistrzejowicach mieszkańcy skarżą się, że ciężarówki pokrywają ulice błotem, wywożonym z pobliskiej budowy. Zgłosiłem ich prośbę, by zmienić ten stan rzeczy.
  • Ewentualna budowa drogi na osiedlu Na Wzgórzach budzi kontrowersje. Zapytałem - na gorącą prośbę mieszkańców zaniepokojonych możliwą likwidacją terenów zielonych czy prywatny inwestor wystąpił z wnioskiem o pozwolenie.
  • Z tramwaju linii nr "52" "zdjęto" nowoczesne tramwaje "Krakowiaki" ze względu na niedostosowanie pętli Czerwone Maki. Wystosowałem apel, by zmodernizować przystanek, a do tego czasu skierować do obsługi Nowej Huty inny niskopodłogowy tabor.
  • Powtórzyłem interpelację z 4 listopada, w której pytałem czy ZIKiT planuje budowę separatorów dla torowisk. Jako, że nie uzyskałem odpowiedzi co do ewentualnej lokalizacji uszczegółowiłem zapytanie.

Prezydent ma 21 dni na odpowiedź.