Większy park czy blokowisko przy ul. Lema w Czyżynach?

Mieszkańcy Czyżyn starają się, by „dzikie działki” – teren przy ul. Lema został włączony do Parku Lotników Polskich. Jako radny już rok temu na Komisji Planowania Przestrzennego wnioskowałem o to, by w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren ten zamiast przeznaczony do zabudowy pozostawić zielony.

Problem polega na tym, że wskazany teren w studium oznaczony jest jako przeznaczony pod zabudowę. Ewentualny zapis o zieleni mógłby spowodować, że MPZP mógłby zostać zaskarżony i uchylony przez sąd. Na tamtą chwilę spowodowaliśmy, że w projekcie planu dopisana została linia nieprzekraczalnej zabudowy powiększająca de facto park o nowe tereny.

Wyjściem byłoby wykupienie tych terenów przez miasto.

Zapraszam zainteresowane osoby na debatę w tej sprawie organizowanej przez Biuro Planowania Przestrzennego UMK:
21 czerwca 2016 r. odbędzie się
Dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „LEMA – PARK LOTNIKÓW POLSKICH”

W gmachu Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, sala im. Józefa Dietla, początek o godz. 15:00

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z 2014 roku

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z 2014 roku

 

„Sobieski Parlament”

Otworzyłem dzisiaj obrady "Sobieskiego Parlamentu" w moim dawnym II Liceum. Dla mnie to podróż sentymentalna, a dla licealistów świetna inicjatywa. Oby więcej takich debat!

"Sobieski Parlament" to niecodzienna inicjatywa II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, w której uczniowie symulują obrady polskiego sejmu, dzięki czemu młodzi ludzie poznają mechanizmy funkcjonowania parlamentu, biorą udział w dyskusji i debacie na tematy projektów ustaw. Uczą się wystąpień publicznych, przekonywania do swoich pomysłów, a w szczególności zdobywają wiedzę jak powstaje polskie prawo.

Bardzo chętnie wspieram inicjatywy, które pozwalają młodym ludziom na samodoskonalenie, rozwój, zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności przez co w przyszłości będą mogli skutecznie wpływać na otaczającą nas rzeczywistość. Dziękuję dyrekcji, Pani Oldze Błyskal, Magdalenie Gracy za zaproszenie na te cenne wydarzenie!

Pozdrawiam Sobieszczaków 🙂

 

Fot. Magdalena Graca/Olga Zofia Błyskal

Kontrowersyjna budowa na osiedlu Kolorowym (interpelacja)

Tuż przy rondzie Czyżyńskim na osiedlu Kolorowym rozpoczęła się kontrowersyjna budowa wysokiego wieżowca. Kilka dni temu odbył się protest mieszkańców, którzy byli niezadowoleni z kontrowersyjnej decyzji budowlanej prezydenta miasta Krakowa. Wystosowałem interpelację, w której protestuję przeciwko zabudowywaniu wyjątkowych przestrzeni nowohuckich osiedli!

Proszę o informacje dotyczące wydanych pozwoleń budowlanych na osiedlu Kolorowym w rejonie posiadłości nr 25 (25B). W ostatnich dniach odbył się protest mieszkańców, którzy nie zgadzają się z postanowieniami decyzji pozwolenia na budowę. Osiedle jest wpisane do rejestru zabytków, a nowa inwestycja znacząco wpłynie na układ osiedla.

Uważam, że zabudowywanie osiedli w starej części Nowej Huty jest bardzo niepokojącym zjawiskiem, a tworzenie wyjątków i precedensów może doprowadzić do dewastacji całego układu urbanistycznego!

Proszę o informację odnośnie uzgodnień decyzji budowlanych na inwestycję opisywaną w mojej interpelacji z konserwatorem zabytków, a także zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Mieszkańcy podnoszą jeszcze jedną kwestię, że okoliczne wspólnoty (spółdzielnie) czy osoby prywatne nie zostały powiadomione o zamierzeniach inwestycyjnych jako strony. Proszę o szczegółową odpowiedź ile osób (prawnych, fizycznych) jest zostało powiadomionych i jest stroną w tej sprawie.

 

Młodzi i ambitni: finał Krakowskiej Akademii Samorządności

Dostałem zaproszenie na finałowe spotkanie Krakowskiej Akademii Samorządności, czyli krakowskiej szkoły liderów, by podzielić się z młodzieżą swoją wiedzą. Młodzi ludzie głównie z gimnazjum poznają samorząd, trenują prezentowanie własnych pomysłów, poznają sposoby ich realizacji, a pomysły mają bardzo ciekawe! 

Podczas dzisiejszego spotkania wybrali prezydenta miasta, a ja jako radny miasta Krakowa przyjąłem ślubowanie radnych, odpowiedziałem też o swojej pracy w Radzie.

Świetna inicjatywa Krakowskiej Akademii Samorządności. Dzięki za zaproszenie!

KAS jest inicjatywą Urzędu Miasta Krakowa, której ideą jest przekazanie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu działalności społecznej wśród młodzieży. Cykl warsztatów co roku owocuje wieloma nowatorskimi inicjatywami społecznymi, których autorami są sami uczestnicy projektu.

Wszystkie spotkania odbywające się w ramach Krakowskiej Akademii Samorządności prowadzone są metodami aktywizującymi – trenerzy przekazują praktyczną i rzetelną wiedzę, popartą realnymi przykładami, dzięki czemu uczestnicy zdobywają doświadczenie oraz mają możliwość rozpoczęcia aktywnej działalności społecznej.

Cytat z: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.230413340379037.59543.102527893167583&type=1

Finał Krakowskiej Akademii Samorządności 2016

Powitanie Rajdu Monte Cassino w Krakowie (foto, wideo)

W niedzielę w Krakowie zakończył się motocyklowy Rajd Monte Cassino. We Włoszech powodzenia życzył im Prezydent Andrzej Duda. Motocykliści pokonali 5000 km w celu upamiętnienia bohaterstwa polskich żołnierzy.

Powitałem rajd pod Wawelem, a następnie złożyliśmy kwiaty na grobie Pary Prezydenckiej. Gratuluję wyczynu!

 

Rajd powstał z potrzeby serca. Jego idea wpisuje się w szeroko pojętą politykę historyczną oraz kształtowanie postaw patriotycznych, które upamiętniają wielu wiernych żołnierzy Rzeczypospolitej, walczących o jej wolność w okresie II Wojny Światowej.

Zasadniczym celem Rajdu jest propagowanie pamięci o bohaterskich czynach żołnierzy polskich z II Korpusu Polskiego i ich dowódcy gen. Władysława Andersa. Szlak bojowy II Korpusu Polskiego – przez Syberię, pustynię i górski szlak – zajmuje szczególne miejsce w polskiej historii. Trudno o analogię dla zaprezentowanych przez II Korpus przykładów hartu ducha oraz woli walki o wolność i niepodległość Ojczyzny.

 

Relacja Kroniki, TVP Kraków: