Nie dla betonowej pustyni na Złotego Wieku i Srebrnych Orłów!

Biuro Planowania Przestrzennego na spotkaniu z mieszkańcami przedstawiło projekt koncepcji dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Mistrzejowic: Złotego Wieku i osiedla domków. Jak mówiłem na spotkaniu plan ten spełnia zasadnicze 4 punkty, które są zapisami o które wnioskowałem w interpelacjach jak i starali się o to mieszkańcy w licznych akcjach:

  1. Pozostawienie zieleni i placyku zabaw przy ulicy Kurzei w osiedlu domków,
  2. Ochrona terenów zielonych powyżej pętli i zakaz zabudowy kubaturowej,
  3. Ochrona Plan Mistrzejowickich przed budową blokowisk i sklepów,
  4. Możliwość wybudowania miejsc postojowych wzdłuż ulicy Wawelskiej na Złotego Wieku.

11896046_1030777843622648_2206863317102416826_n

Priorytet: ochrona zieleni w Mistrzejowicach przed betonem!

Na północ od osiedla Piastów i Bohaterów Września – między Fortem Mistrzejowice, a torami kolejowymi znajdują się pola uprawne lub niezagospodarowane tereny, a na zachód od Urzędu Skarbowego ogródki działkowe. Teren ten jest cenny, gdyż może stanowić jeden z korytarzy przewietrzania Miasta – jego wschodniej części, a więc Nowej Huty. W ostatnich latach następuje w tym miejscu tzw. „dzika zabudowa”. Powstają kolejne osiedla czy pojedyncze bloki, całkowicie sprzeczne z logiką planowania przestrzennego. Chciałbym uzyskać informację dotyczącą wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla tego rejonu: jakie decyzje o warunkach zabudowy (a także pozwolenia na budowę) są wydane, oraz jakie trwają aktualne postępowania. Proszę również o informację na jakich działkach i kto jest wnioskodawcą (inwestorem). Dotarła do mnie informacja, że w najbliższym sąsiedztwie Fortu Mistrzejowice, a więc Parku w osiedlu Piastów inwestor planuje budowę potężnego bloku (Piast), który w sposób znaczący wpłynie na zielony krajobraz. Proszę o informację na ten temat.

Nie można dopuścić, by zielone Mistrzejowice stały się betonową pustynią, bo będzie to potężnym zaniechaniem, ze szkodą dla krakowian. Dlatego wnioskuję, by zbadać zasadność przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części dzielnicy Mistrzejowice i zablokować „dziką zabudowę” terenów zielonych.

Sprawę opisała również Gazeta Krakowska: http://www.strefabiznesu.gazetakrakowska.pl/artykul/mistrzejowice-zalewa-beton-bloki-stana-na-trasie-tramwaju

Przyspieszmy przebudowę ul. Kocmyrzowskiej

Kocmyrzowska jest bardzo ważną ulicą dla mieszkańców Nowej Huty, szczególnie dzielnicy Wzgórza Krzesławickie i okolicznych osiedli i wsi. Zasadność jej przebudowy była wielokrotnie podnoszona na licznych spotkaniach, a także w czasie trwania konsultacji społecznych w 2011 roku. W konsekwencji tego władze miasta zarezerwowały środki finansowe na tę inwestycję, jednakże termin realizacji był przesuwany. Uważam, że przesunięcie przebudowy o kolejne lata, a które zostało zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest bardzo krzywdzące dla mieszkańców, którzy byli zapewniani o realizacji zadania, nie w 2023 roku, ale pięć lat wcześniej, czyli w 2018 roku.

Wnioskuję, by w projekcie budżetu Miasta Krakowa na 2016 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej przywrócić poprzedni termin przebudowy ulicy Kocmyrzowskiej.

 

Finansowanie MOCAKu, wystawa o gender

Bardzo proszę o informacje dotyczące działalności Muzeum Sztuki Współczesnej „MOCAK”. Proszę o odpowiedzi na pytania: jaki jest koszt działalności muzeum, ile środków przeznaczonych jest z budżetu miasta, a ile stanowią inne wpływy?

Proszę również o szczegółowe informacje dotyczące wystawy „Gender w sztuce” – jaki jest jej całkowity koszt, kto współpracował przy jej tworzeniu, skąd pochodziły środki finansowe na tę wystawę, kto otrzymał środki finansowe na zorganizowanie tej wystawy (osoby, instytucje) czy była dofinansowana z innych źródeł niż środki z budżetu Miasta Krakowa, kto był inspiratorem tej wystawy?