Przywróćmy połączenie Mistrzejowic z Kombinatem – linia 16

Kilka lat temu zmieniła się trasa linii 16. Mieszkańcy protestowali, rada dzielnicy apelowała w kolejnych uchwałach jednakże nie dało się doprosić, by mieszkańcy Mistrzejowic mięli bezpośredni dojazd w stronę Kombinatu. Wystosowałem interpelację w tej sprawie.

Dodano we wrześniu 2015: Udało się zawrzeć kompromis, który zadowala każdego: w zamian za pozostawienie zmienionej trasy linii 16 i przesunięcie linii 128, linia 139 będzie jeździć ulicą Bohomolca i Jancarza. Ta zmiana pozwoli na szybkie połączenie zarówno ze starą częścią Nowej Huty jak i z centrum. Szczególnie ważna informacja dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej.