Budowa boiska przy SP85 zablokowana!

KONTROWERSJE. Wydział Spraw Społecznych wydał negatywną opinię dla przebudowy boiska w Mistrzejowicach. Rada Dzielnicy przekazała środki finansowe, za które powstałoby nowoczesne, wielofunkcyjne boisko przy Szkole Podstawowej nr 85 w osiedlu Złotego Wieku, jednakże urzędnicy zablokowali inwestycję. Na ten temat wypowiedziałem się w artykule dla Dziennika Polskiego, którego fragment zamieszczony zostaje poniżej.
IMGP8597
Szkoła Podstawowa nr 85 na osiedlu Złotego Wieku to ostatnia gminna placówka edukacyjna w Mistrzejowicach, której boisko nie zostało dotychczas wyremontowane.

– Boisko powstało ponad cztery dekady temu. Prawdą jest, że czas odcisnął na nim swoje piętno. Od lat czekamy cierpliwie na remont

– przyznaje Urszula Mazur, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 85 im. księdza Kazimierza Jancarza w Krakowie.

Trudną sytuację potwierdzają radni dzielnicowi, którym swoje uwagi na temat boiska zgłaszali okoliczni mieszkańcy.

– Beton na boisku jest nierówny, popękany. Rodzice zwracali niejednokrotnie uwagę, że coraz mniej osób przychodzi tutaj grać w piłkę, ponieważ może to być niebezpieczne

przyznaje radny Michał Drewnicki.

Niedawno pojawiła się szansa, że wreszcie uczniowie i młodzież z dzielnicy będą mogły korzystać z odnowionego obiektu. Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice, planując przyszłoroczny budżet, zarezerwowała pieniądze na realizację tego zadania.

Kwota około 150 tys. zł miała pochodzić z dwóch różnych zadań powierzonych do realizacji dzielnicy: poprawy szkolnej i osiedlowej infrastruktury sportowej oraz problematyki osób niepełnosprawnych.

– Nasza uchwała w tej sprawie została jednak zakwestionowana przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Jestem zdziwiony całą sprawą tym bardziej, że do negatywnej opinii nie otrzymaliśmy uzasadnienia

– twierdzi Piotr Serafin, przewodniczący „piętnastki”.

Czarne chmury, które pojawiły się nad planami remontu szkolnego boiska, martwią tym bardziej w kontekście znaczących sukcesów sportowych uczniów tamtejszej szkoły. Liczne medale i tytuły mistrzowskie to zasługa m.in. zawodników uczniowskiego klubu sportowego „Krakowiak”.

Wczoraj z prośbą o wyjaśnienie całej sprawy zwróciliśmy się do Urzędu Miasta. Stamtąd odesłano nas do pełnomocnika prezydenta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych.

Uzasadnienie uchwały podjętej przez radę dzielnicy Mistrzejowice było zbyt enigmatyczne

– tłumaczy Bogdan Dąsal, pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych. Jego zdaniem radni nie wykazali, w jaki sposób budowa boiska pomoże w rozwiązywaniu problemów czy aktywizacji osób niepełnosprawnych.

– Moje wątpliwości podzieliła również Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

– przyznaje Dąsal.

Tłumaczeniem zdziwieni są radni dzielnicy.

W ten sam sposób sfinalizowaliśmy remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 144. Wówczas nie było żadnych przeciwwskazań do takiego rozwiązania. Można więc odnieść wrażenie, że decyzja jest arbitralna

– twierdzi radny Michał Drewnicki.

(…) więcej w Dzienniku Polskim.

Mimo tak nieprzychylnego stanowiska, spróbujemy znaleźć finansowanie z innego źródła i liczymy, że tym razem nie zostanie ono storpedowane przez urząd.

Dodaj komentarz