Bezpłatne porady prawne

Wolontariusze Fundacji Cognosco udzielają porad prawnych osobom niezamożnym w siedzibie Dzielnicy XV Mistrzejowice ul. Miśnieńska 58 w poniedziałki w godz. 17.00 – 19.00 po wcześniejszej telefonicznej rejestracji pod numerem telefonu 536 955 296 najpóźniej dzień wcześniej przed dyżurem. Na poradę prawną przewiduję się 20 minut. Jeśli wystarczy czasu, osoby, które zgłosiły się bez rejestracji także zostaną przyjęte w godzinach dyżuru.

Ashampoo_Snap_2013.09.25_08h44m38s_001_Polski system prawny jest często niezrozumiały. Wiele osób popada w kłopoty kiedy bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika prowadzi swoje sprawy. Problemem jest dostępność usług prawnych dla najuboższych, których nie stać na opłacenie adwokata. Poradnia Prawna Fundacji Cognosco proponuje pomoc niezamożnym osobom, potrzebującym porad pranych oraz prowadzenia w ograniczonym zakresie ich spraw.

Wolontariusze Fundacji pełnią dyżury, podczas których przyjmują osoby potrzebujące pomocy prawnej. Podczas spotkań wolontariusz zapoznaję się ze sprawą, przedstawia swoje stanowisko. Następnie zaś analizuje dokładnie z zebraną dokumentacje. Podczas kolejnych spotkań wolontariusz uświadamia odbiorcę o przysługujących mu prawach i informuje o drodze postępowania. W przypadku skomplikowanych spraw wolontariusz zasięga opinii przełożonego. Po rozpoznaniu sprawy, w przypadku braku możliwości wyjaśnienia jej z klientem, wolontariusz sporządza pisma przedprocesowe i procesowe wraz z zainteresowanym. Jednocześnie prawnicy, po wstępnym rozpoznaniu, radzą klientom przekazanie sprawy do odpowiednich organów. Mogą polecić także,aby sprawą zajmował się profesjonalny prawnik, bądź kancelaria prawna. Wolontariusz Fundacji nie prowadzi tej sprawy w imieniu potencjalnego Mandanta.

Dodaj komentarz