Powstanie szlak nowohuckich rzeźb!

Powstanie szlak nowohuckich rzeźb! W tym roku w wyniku podjętej przeze mnie inicjatywy niektóre stare i zniszczone nowohuckie rzeźby zostały odrestaurowane. Jako, że stanowią od dawna element naszej nowohuckiej tożsamości doszedłem do wniosku, że warto się nimi chwalić. Dlatego w przyszłym roku ma powstać szlak nowohuckich plenerowych dzieł sztuki!

Zmieniamy wizerunek Nowej Huty, przełamujemy stereotypy i pokazujemy, że żyjemy w fantastycznej dzielnicy!

Absurd! Panele na TAURON Arenie będą wyłączone?

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski przygotowuje uchwałę nazwaną krajobrazową, która ma w założeniach zlikwidować szpecące krajobraz Krakowa reklamy. Coś jednak poszło nie tak i z dobrego założenia wychodzi kabaret!

 

Na Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska zdiagnozowałem dwa MEGA ABSURDY w przygotowywanej przez Prezydenta Miasta uchwale krajobrazowej, regulującej reklamy w Krakowie. Wóz Drzymały!
ABSURD 1: elewacja za 16 mln zł na TAURON Arenie będzie musiała zostać wyłączona albo zdemontowana.
ABSURD 2: W niektórych strefach zakazane będą billboardy, w większości miejsc będą likwidowane, natomiast nie ma przepisów, które zabraniałyby reklam na samochodach, przyczepkach. Po wejściu w życie takiej uchwały zaraz pojawi się tysiące lawet na parkingach, które nie dość, że zagracą przestrzeń to jeszcze zablokują parkingi. KLASYCZNY WÓZ DRZYMAŁY!


Inni radni znajdywali inne kwiatki. Jeżeli to nie zostanie naprawione to uchwała nie ma sensu, bo zamiast billboardów przytwierdzonych do ziemi, będą billboardy na przyczepkach ciągnięte przez samochody.


Złożyłem wniosek w formie interpelacji do Prezydenta Miasta o rozwiązanie tych kwestii póki jest na to czas!

WIĘCEJ INFORMACJI W DZIENNIKU POLSKIM: http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/arena-miliony-na-ledy-pojda-w-bloto,12475685/

0,5 mln zł dla parku na Wzgórzach Krzesławickich!

PÓŁ MILIONA ZŁ na Park Zielony Jar między Wzgórzami Krzesławickimi, a Na Stoku. Moja poprawka (zgłoszona jako klubowa) o rewitalizacji Parku Zielony Jar została uwzględniona! Park odzyska swój blask i będzie świetnym miejscem do odpoczynku

Park znajduje się na granicy dwóch osiedli – Wzgórz i Na Stoku. Niestety w tej chwili park jest mocno zaniedbany. Pieniądze pozwolą na pielęgnację zieleni, nowe nasadzenia, a także remonty. Szczegółowy zakres prac będzie znany w przyszłym roku. Będę starał się, by przez rewitalizacją odbyły się konsultacje społeczne w tej sprawie. Wywalczone pieniądze pozwolą, by mieszkańcy okolicznych osiedli mogli przyjemnie spędzać czas.

Park Zielony Jar na mapie - KLIKNIJ!

Park Zielony Jar na mapie – KLIKNIJ!

MILION zł na Park Rzeczny Dłubnia w Nowej Hucie!

MILION ZŁOTYCH na Park Rzeczny Dłubnia w Nowej Hucie! Moja poprawka do budżetu Krakowa 2017 została przyjęta przez prezydenta w autopoprawce. To milowy krok do stworzenia w naszej dzielnicy wspaniałego parku otwartego dla mieszkańców.

Przypomnijmy, że Rada Miasta Krakowa kilka miesięcy temu przyjęła napisaną przeze mnie uchwałę o stworzeniu wzdłuż nowohuckiej rzeki Dłubni parku rzecznego. Byłoby to połączenie parku wzdłuż rzeki – alejek, ścieżek rowerowych, oświetlenia, przy jednoczesnym zachowaniu jej naturalnego i dzikiego charakteru.

Dłubnia z lotu ptaka - WIDEO!

Dłubnia z lotu ptaka – WIDEO!

Wybudowanie w kilku charakterystycznych miejscach, jak np. w okolicy Dworku Matejki, Stadionu Hutnika, ogrodów działkowych, Lasku Mogilskiego tablic informacyjnych i niewielkich przystani dla pontonów i kajaków sprawiłoby, że w Krakowie powstałaby pierwsza oznakowana i dostosowana trasa rzeczna pod spływy.

Na wiosnę mają odbyć się szerokie konsultacje społeczne z mieszkańcami Nowej Huty, a następnie przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Kwota miliona złotych pozwoli na wstępne prace porządkowe oraz przygotowanie niezbędnych projektów i dokumentacji.

Najładniejszy park rzeczny coraz bliżej.

Ochrońmy Czyżyny przed dziką zabudową (złóż wniosek)

Czyżyńskie osiedla Dywizjonu 303 i 2-go Pułku Lotniczego będą chronione! Rada Miasta Krakowa przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To wynik napisanej przeze mnie uchwały (przy współpracy z Radą Dzielnicy) dwa miesiące temu. Teraz czas na konsultacje społeczne.

W ostatnim czasie Czyżyny zostały mocno zabudowane. Postawiono nowe bloki, które mocno wpłynęły na komfort życia mieszkańców. Niestety stało się to dlatego, że osiedla w Czyżynach nie posiadały planu zagospodarowania. Warto więc zadbać o cenne tereny, które mogłyby stanowić łakomy kąsek dla deweloperów.

Plan zakłada ochronę dwóch największych osiedli w Czyżynach: Dywizjonu 303 i 2-go Pułku Lotniczego, a więc teren między ulicami Stella Sawickiego, Generała Andersa, Marii Dąbrowskiej i alei Jana Pawła II.


Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

1. Wejdź na http://obserwatorium.um.krakow.pl/obserwatorium/ znajdź fragment osiedla który Cię interesuje i odszukaj numer działki.
2. Pobierz wzór wniosku, który znajduje się poniżej.
3. Wypełnij wniosek opisując jaki fragment osiedla chcesz chronić, jak chronić lub co wpisać do MPZP,
4. Złóż wniosek.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. - własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.