Aktywacja osób niepełnosprawnych

W dzielnicy działał program „Koneserzy”, który za cel stawiał sobie aktywizowanie osób niepełnosprawnych, w którym starałem się czynnie uczestniczyć. Za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przy pomocy funduszy z Rady Dzielnicy udało się w 2012 roku zorganizować wiele ciekawych spotkań, wyjść do teatrów czy opery, dla osób o utrudnionej sytuacji życiowej. Podopieczni odbyli szereg rozmów z prawnikiem czy specjalistą od wizażu.

Żywa Lekcja Historii

W czasie rozpaczliwej walki w obronie nauczania historii w szkołach, a także często powtarzanymi w mediach informacjami o nienajlepszej sytuacji finansowej miasta  Rada Dzielnicy wyszła z nowatorską inicjatywą organizacji Żywej Lekcji Historii. Forma była małym eksperymentem, ale jak pokazało duże zainteresowanie lokalnej społeczności trafionym. Tak naprawdę olbrzymie, liczone w setkach tysięcy środki finansowe nie są ważne. Liczy się pomysł, chęci i zaangażowanie- mówiąc jednym słowem idea.  Jako inicjator akcji zapraszam do krótkiego reportażu z tego wydarzenia.

Najlepszy Radny Nowej Huty!

Po trwającym ponad miesiąc plebiscycie zostałem wybranym Najlepszym Radnym Nowej Huty. Jest to niezwykłe wyróżnienie, za które bardzo dziękuję. Blisko dwa tysiące mieszkańców Nowej Huty zagłosowało na mnie, jako na osobę, której ufają, która symbolizuje rozwój naszej dzielnicy i z którą wiążą nadzieję. To dodatkowa motywacja i jak mówiłem na uroczystej gali – droga, która pozwoli zrealizować moje marzenie o ROZWOJU Nowej Huty. Dziękuję.