Zaproszenie: Akcja Lato 2013 [harmonogram]

Okres wakacji trwa dwa miesiące. W tym czasie na terenie Mistrzejowic organizowane są różnego rodzaju zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. By nie siedzieć na ławce pod blokiem, albo w domu przed komputerem rada dzielnicy przy współudziale innych organizacji daje możliwość atrakcyjnie spędzić lato. Zapraszam do zapoznania się z harmonogramem Akcji Lato 2013.

Na co wydaje pieniędze rada dzielnicy?

Środki pieniężne rady dzielnicy są częścią finansów dysponowanych przez prezydenta i radę miasta i tylko w uzgodnieniu z nimi są przyjmowane. Gdy „docierają” do zarządu, są wstępnie podzielone na odpowiednie paragrafy: remonty szkół, budowę chodników czy ochronę zdrowia. Ważną częścią otrzymanej puli są tzw. priorytety – czyli środki priorytetowe, przy dysponowaniu których rada ma względną dowolność, w tym roku do rozdzielenia jest pół miliona złotych. Na co są więc przeznaczane w Mistrzejowicach? Przedstawiam zestawienie projektu uchwały, którą przygotował zarząd.

Wniosek ws. studium – parkingi przy ulicy Wawelskiej

Mieszkańcy siódmy rok starają się o wybudowanie parkingów w rejonie bloku 60, w osiedlu Złotego Wieku. Jednak niemoc urzędnicza, zaniedbania i wyjątkowa sytuacja (miejscowy plan zagospodarowania, zmiana Studium) powodują, że do dnia dzisiejszego inwestycja jest odkładana. Zaproponowałem projekt uchwały w tej sprawie wnioskujący do organów miejskich, który będzie przegłosowywany w czwartek 11 lipca na sesji Rady Dzielnicy Mistrzejowice. Poniżej tekst uchwały.

Nowa Huta jak Włoszczowa?

    W Krakowie od ponad 5 lat trwa praca nad olbrzymim dokumentem, nazwanym złowieszczo Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i wszystko wskazuje na to, że prace dobiegają końca. W tym miejscu można rozpocząć olbrzymią dyskusję nad wartością tworzenia takich zapisów, jak też nad istotą całego mechanizmu jakim jest samorząd. Jednakże analizując projekt dokumentu warto zastanowić się nad skutkami, jakie przyniesie dla nas mieszkańców. Istotną inicjatywą, która została opisana w dokumencie i może znacząco wpłynąć na rozwój i drugie życie Nowej Huty jest… metro. Czy jednak jest to realny projekt?

Udane Żywe Lekcje Historii [artykuł + skrót wideo]

                 Gwizd, świst, huk. Dym, ogień, ziemia podrywająca się w powietrze. Krzyk, gwar, jęk, wreszcie cisza. Do Fortu Batowice, jednego z pięknych i przez lata zaniedbywanych fortów Twierdzy Kraków, przyjechało wojsko z okresu II wojny światowej, by przez dwa dni tworzyć wielkie widowisko historyczne i militarne – Żywe Lekcje Historii. Część zaplanowanych wydarzeń popsuła pogoda, ale najważniejsza atrakcja – inscenizacja bitwy o Fort okazała się dużo większa i o wiele bardziej emocjonująca niż zaplanowali to organizatorzy: Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice z przewodniczącym Piotrem Serafinem i radnym Michałem Drewnickim, a także Stowarzyszenie Historyczne Feldgrau. Widowisko oglądało około tysiąca osób!